מבצע! כרוב אדום- נקי מריסוסים

₪6.60 / ק"ג

+ - ק"ג

חקלאי מעמק חפר גידול- ללא ריסוסים וללא פיקוח אורגני מדושן אך ורק בדישון מאושר אורגנית

חקלאי מעמק חפר גידול- ללא ריסוסים וללא פיקוח אורגני מדושן אך ורק בדישון מאושר אורגנית