בצל לבן

₪6.60 / ק"ג

+ - ק"ג

חקלאי מערבה גדל- ללא ריסוסים וללא פיקוח אורגני

חקלאי מערבה גדל- ללא ריסוסים וללא פיקוח אורגני