בטטה בינונית

₪9.90 / ק"ג

+ - ק"ג

גידול נקי מריסוסים וללא פיקוח גדל בחווה שעמק חפר

גידול נקי מריסוסים וללא פיקוח גדל בחווה שעמק חפר