שפע בשדה -זוקיני אורגני

₪9.90 / ק"ג

+ - ק"ג

קטיף מקומי גידול מהמם טרי נקטף בבוקר האריזות

קטיף מקומי גידול מהמם טרי נקטף בבוקר האריזות