צנונית

₪8.90 / יח'

+ - יח'

צנונית טריה אדומה חרפרפה .. נקיה מריסוסים וללא פיקוח אורגני

צנונית טריה אדומה חרפרפה .. נקיה מריסוסים וללא פיקוח אורגני