שפע בשדה - חציל

₪9.90 / ק"ג

+ - ק"ג

חציל בלאדי קטיף מקומי חדש ויפה

חציל בלאדי קטיף מקומי חדש ויפה